Selectie voor de Agility European Open 2017

De selectiewedstrijd voor de European Open op 1 mei 2017 heeft plaats op LIHOS te Genk. Je krijgt van ons geen deelnameformulieren noch startnummers.  

 

De deelnemerslijst, de dagindeling en het reglement zullen hier verschijnen. De startnummers moet je afhalen op het secretariaat van 7:30 tot 8:30 (voor large kan dat ook van 12:00 tot 13:00)

 

De keurders zijn:

Thora Van Der Stock, Johan De Kegel, Jean-Pierre Verbesselt, Wilfried Claes en Frank Gers.

 

Er zal gelopen worden op dezelfde spronghoogte als op de European Open namelijk 30-40-60 cm.

 

BELANGRIJK

 

1.      Je moet je werkboekje niet afgeven, maar indien je geselecteerd bent wordt een kopie gemaakt van je werkboekje en het hondenpaspoort (inentingen), na betaling van het inschrijfgeld van 45 euro.

2.       Honden die momenteel nog in graad 1 zijn ingeschreven moeten met hun werkboekje bewijzen dat ze naar graad 2 zijn overgegaan.  Wie de promotie op zondag  23 maart niet haalde krijgt het inschrijfgeld terug, op voorwaarde dat dit gemeld wordt ten laatste zondag 23 maart om 18:00.

3.       Tijdens de voormiddag worden de selecties gehouden van small en medium.  Na de middag zijn de large honden aan de beurt. Tijdens het verkennen en tijdens de competitie is het dragen van je loopnummer verplicht.

4.       Overnachten met motorhome en caravan is gratis, maar je plaats moet wel via Smarter Agility gereserveerd worden!

5.       Iedereen wordt voor een deel ingeschakeld voor het bouwen van de parcours en om latten te leggen.

 

schedule
schedule_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document 262.0 KB
Startlijst
starting_list_1_3.pdf
Adobe Acrobat Document 280.6 KB
werklijst
task_EO_selection_2017.pdf
Adobe Acrobat Document 188.8 KB

 

België mag 32 honden afvaardigen voor de Agility European Open. Hiervan zijn maximaal 16 honden van de categorie large. Enkel honden van graad 2 en 3 kunnen zich inschrijven voor de selectiewedstrijd.

 

Inschrijven enkel via Smarter Agility

 

Betaling van 9 euro op rekening van Belgian Agility Friends vzw 

BE54 9730 2899 9697 - BIC:ARSPBE22 met de gestrucureerde mededeling is verplicht.

 

 

Inschrijvingen zijn enkel geldig:

 • voor honden van graad 2 en 3
 • honden moeten aangesloten zijn bij de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus
 • inschrijving en betaling ten laatste één maand vóór de selectiewedstrijd
 • ook honden zonder stamboom mogen deelnemen

 

Selectiewedstrijd

 

 1. Enkel als er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn zal er een selectiewedstrijd plaats hebben.
 2. De gestorte 9 euro dient als inschrijvingsgeld voor de selectiewedstrijd.
 3. Op deze selectiewedstrijd worden geen prijzen gegeven en het resultaat telt niet mee voor de Belgische competitie.
 4. De selectiewedstrijd bestaat uit 2 agilityparcours en 1 jumping. Vooraf worden de parcours genummerd (1,2 en 3). Voor elk parcours worden 5 large honden geselecteerd, voor parcours nr. 3 wordt één hond meer geselecteerd.  Zowel voor medium als voor small worden op parcours nr. 1 en nr. 3 drie honden geselecteerd, op parcours 2 maar 2 honden. Indien een hond zich op meer dan één parcours selecteert, wordt enkel de best behaalde uitslag behouden. Indien een hond zich selecteert op meerdere parcours met eenzelfde uitslag dan blijft de selectie op het laagst genummerde parcours behouden.
 5. Indien een team zich op één parcours selecteert, is deelname aan de overige parcours niet verplicht.
 6. Normalerwijze is het complete team (hond + geleider) dat zich selecteert.  Nochtans is het steeds mogelijk dat bij overmacht een andere geleider op de A.E.O. wordt ingeschakeld.  Een gekwetste hond wordt vervangen door de volgende op de wachtlijst.
 7. Bij selectie moet het inschrijvingsgeld voor de A.E.O., (45 euro) betaald worden. Dit moet direct cash gebeuren aan het wedstrijdsecretariaat ten laatste 30 minuten nadat de uitslag van het laatste parcours uitgehangen wordt.

Bij niet betaling zal automatisch de volgende geselecteerde aangesproken worden om deel te nemen 

Indien er minder kandidaten zich melden dan maximaal toegelaten, zal er geen selectiewedstrijd gehouden worden. In dat geval moeten de kandidaten, om deel te nemen aan de Agility European Open, het inschrijvingsgeld (45 euro) verminderd met 9 Euro storten op rekeningnummer van Belgian Agility Friends vzw uiterlijk 2 weken na de selectiewedstrijd.

Belgian Agility Friends

vzw - asbl: 835 983 612

KKUSH - URCSH: 1270

Bezoekersteller

visit our

 

Facebook page:

 

last update: 16/11//2017